فروش برنج ايراني

مگر خاك ما آهكي نيست پس چرا كلسيم خويش را از خاك نميگيرد؟✔️حركت كلسيم در داخل گياهان بسيار كند بوده و به دليل محصور شدن آن در واكوئل ها و غلظت پايين در سيتوزول حركت آن در داخل گياه صرفا از طريق آوندهاي چوبي امكان پذير مي باشد .
✔️ كلسيم جذب شده به اين طريق در برگ ها تجمع يافته و به هنگام تجزيه برگي نيز , غلظت كلسيم در برگ ها در‌حد كافي است
✔️ ولي در فصل تابستان كه هوا گرم خيس مي شود و ميوه نيز درشت خيس و نياز بيشتري به كلسيم دارااست , ‌ تبخير از تراز برگ به مراتب بيشتر از مرحله ميوه ها بوده و به همين دليل آن ميزان كمي از كلسيم كه به وسيله آوندهاي چوبي به ميوه مي رسيد نيز كاهش يافته و علي رغم بالابودن غلظت كلسيم در برگ ها ( حتي فراتر از غلظت بحراني و يا حد كفايت ) ميوه در گير كمبود كلسيم مي شود .

غلظت كلسيم در برخي از گياهان حتي در صورتي‌كه به روستا درصد وزن خشك نيز رسد , نشانه ها مسموميت ايجاد نمي نمايد . در سيب وگلابي به خاطر نگهداري آنان به مقطع طولاني خيس , تاثير ميزان كلسيم ميوه درحفظ كيفيت آن در زمان انبارداري نمايان خيس است . به دليل نقش كلسيم دراستحكام ديواره سلولي , ميوه هايي كه تجمع كلسيم در آن ها بيشتر است , قابليت و ارتفاع قدمت انبارداري در آن‌ها افزايش مي يابد و در كشور ما يكي از علل حياتي پايين بودن كيفيت ميوه وگل هاي بريده و در نتيجه پائين بودن خاصيت انبارداري آن ها , كمي غلظت كلسيم در آن‌ها مي باشد .

شايسته ترين كار براي بالابردن مرحله كلسيم در توليدها به كارگيري از كودهاي دربردارنده كلسيم مطلوب و كيفيت خوب هست كه نرخ جذب بالايي هم داشته باشد .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۸:۱۹ توسط:مرتضي موضوع:

تاريخ كاشت گلرنگهنگامي كه حرارت خاك در عمق كاشت نزديك به 5 جايگاه سانتيگراد باشد , گلرنگ طي دو هفته يا كمي بيشتر سبز مي شود . گلرنگ بصورت يك فرآورده پائيزه كشت مي شود , تاريخ كاشت آن هم‌زمان با كمي ديرتر از گندم و جو مي باشد . نياز هاي آبي‌رنگ گلرنگ درمقايسه با ديگر گياهان زراعي در يك عصر پرورش به آب كمتري نياز داراست . ميزان 300ميلي متر آب تا آغاز گل كارايي خير را تضمين مي نمايد . لكن اين دانه روغني با دستكم آب نيزمي تواند مال مناسبي را ارائه كند . براي مثال لاين ورامين 848/49 - Vدر قوانيني آب وهواي كم آب صرفا با يك سكو آب پاشي به صورت نسبي همت خير و خوبي به دنبال داشته است . رطوبت بيشتراز حد خاك ويا خاك هاي رطوبي سرد براي اين گياه زيان آور بوده چون دراين حالت گياه به گونه هاي بيماري هاي قارچي كه آلرژي متعددي هم به آن‌ها دارااست مبتلا مي‌شود . اتخاذ آب پاشي رديفي در گلرنگ الزامي است چون اين گياه آب پاشي غرقابي ( زراعت كرتي ) را تحمل نميكند . به ابلاغ خوب تر آب نبايستي در تماس بدون واسطه با طوقه باشد . براساس آزمايشات معين شده است كه در حالتي‌كه آب درپاي بوته ها به دوران 6ساعت قرار گيرد بوته ها به صورت حتم به بيماري فيتو فتوراphtophtora carthamiدچار خواهند شد . همينطور تناوب بي آبي - رطوبت ترويج اين قارچ را تشديد مي‌نمايد . بنابر اين به خواسته انجام آب پاشي رديفي سفارش بر اين است كه كاشت به صورت رديفي درنظر گرفته شود . درآبياري جويبار پشته اي كه آب درتماس بي واسطه با گريبان بوته نمي‌باشد ترويج اين قارچ در دست كم ممكن خواهد بود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۹:۳۳ توسط:مرتضي موضوع:

نكات واجب در پروار بندي گاو و گوسفند1 - دام بايستي از مركز ها داراي اعتبار تهيه و تنظيم شود .
2 - گذشته از هرگونه مبادرت به خواسته پروار بندي مي بايست سالم دام بوسيله دامپزشك مورد تاييد قرار گيرد .
3 - جهت پروار بندي حتمي است قرص يا اين كه شربت ضد انگل براي تطهير انگل هاي دروني دام به بازه زماني يك هفته تجويز شود .
4 - محوطه گوسفندداري يا اين كه گاوداري ضدعفوني شود .
5 - آب مصرفي دام تا قبل از اين مثال برداري شده و به آزمايشگاه داراي اعتبار ارسال شود تا املاح آن مشخص و معلوم شود .
6 - غذا موردنياز تا انتها عصر پرواربندي بايستي تنظيم و گذشته از آن با يك كارشناس تغذيه هماهنگي هاي واجب انجام شود .
7 - براي اين مراد مي بايست خدمتكار حرفه اي و ورزيده و يادگرفتن چشم در لحاظ گرفته شود .
8 - واكسن هاي موردنياز دام مي بايست تا قبل از اين تنظيم و به وسيله دامپزشك تزريق شود .
9 - با دقت به اين كه تغذيه دام 60 الي 70 درصد هزينه را مشتمل بر مي شود , در خريد اقلام غذايي شايسته ترين و ارزان ترين مي بايست تعيين شود .
10 - علوفه و كنسانتره به همراه كامل كننده هاي معدني و ويتامين ها به همراه نمك و بقيه تكميل كننده ها بايستي در بالانس نمودن جيره دراختيار باشد .
11 - در سيستم پرواري در كشور‌ايران حالت 50 به 50 اعمال مي شود , يعني 50 درصد علوفه و 50 درصد كنسانتره كه‌اين نسبت اينك براي پروار مطلوب نبوده و بايستي اين نسبت به خير كنسانتره تغيير‌و تحول يابد . در مرزوبوم تركيه اين نسبت تا 30 به 70 نيز بازديد شده‌است يعني 30 درصد علوفه و 70 درصد كنسانتره . البته بخاطر ارتقاء بها گذاشته هاي كشاورزي و محدوديت هايي مانند آن سفارش ميشود نسبت 40 به 60 درصد يعني 40 درصد علوفه و 60 درصد كنسانتره رعايت شود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۶:۳۸ توسط:مرتضي موضوع:

اسباب ما يحتاج براي زنبور دارييك كندوي عالي مي بايست از ورود زنبورهاي تهاجمي دوري نمايد . مقاوم در قبال اثرات مخرب روشنايي خورشيد و باران باشد . بازدارنده از شكافت موريانه‌ها گردد . اكثر زمان ها كندوها چوبي مي‌باشند . قسمتهاي متعدد يك كندو از زير به با لابه‌لا تخته تحتاني , طبقه , پنجره ملكه , قابها و زيرسازي آن ها , برگه ديوايدر , سرپوش , ابزارآلات زنبورداري جامه كار زنبورداري , يك جفت پوتين يا اين كه چكمه عالي , ‌ يك جفت دستكش , توري جهت پوشاندن صورت , دودي يا اين كه دودكن , كاردك زنبورداري , كلاه , برسي يا اين كه پادشاه مالامال , قفس ملكه , طفل گير , يك قوطي كبريت .

دودي يا اين كه Smoker زنبوران عسل تندخو به آساني به زنبوردار اذن بيرون كردن عسل از كندو را نخواهند اعطا كرد . براي تخفيف دادن تهاجم ها آن ها و يا اين كه سازمان كردن زنبوران هنگامي كه كندو مورد مشاهده قرار ميگيرد از وسيله‌اي به اسم دودي يا اين كه دود كن به كارگيري ميگردد . بعضا از دودكنها از قلع و بعضي از مس يا اين كه استيل ضد زنگ ساخته شده‌اند و يك دودكن مي بايست دمنده قادر و مخزن حريق مطلوب داشته باشد . بسته‌هاي مقواي رشته رشته , كيسه كنف كم آب و بخصوص پوسيده , تكه‌هاي پارچه يا اين كه جامه پشمي كهنه , چوب پوسيده و پهن گاو شايسته ترين سوختها براي دودكن به اكانت ميايند .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۵:۴۶ توسط:مرتضي موضوع:

كاشت زعفران در گلدانزمان كاشت

فصل كاشت پياز زعفران از خرد‌اد‌ تا اوايل مهر است . شايسته ترين زمان كاشت پياز زعفران آخرها خرداد ماه تا اوايل مهرماه است . ولي توصيه مي شود آخرها تير و اوايل مرداد از كاشت زعفران خوداري فرماييد .

قابل ذكر است , در‌صورتي‌كه در خرداد ماه پياز زعفران خويش را كاشتيد از آب پاشي آن تا مهرماه دوري كنيد به اين دليل‌كه بجهت عدم كار گياه پيازها فاسد مي گردند .

گل‌هاي پياز اوايل آبان و آذر مي‌رويد‌ و زمان رشد‌ گياه نيز فصل‌پاييز و فصل‌زمستان و اوايل فصل بهار است . د‌ر فصل بهار نيز پياز به خواب مي‌رود‌ .موقعيت محيطي موردنياز حفظ و كاشت زعفران

خاك : خاكي با pH خنثي يا اين كه اندكي رو به اسيدي و با زهكشي عالي .

گياه زعفران در تمامي خاكها از جمله سبك و شني و يا رسي و سنگين قابل كشت مي باشد ولي بهترين پرورش و عملكرد را در خاكهاي هوموس دار با بافت ميانگين لومي دارااست .آب پاشي : زعفران در بهار و فصل‌پاييز آب پاشي منظم را دوست دارااست . چنانچه در منطقه‌اي معاش مي كنيد كه در فصل زمستان پوشش برف روي باغچه‌تان را نمي‌گيرد , پس مي توانيد زعفران را در فصل‌زمستان نيز اندكي آب پاشي فرماييد . اين گياه در فصل‌تابستان به خواب مي رود پس درين فصل خاك كم آب را ترجيح مي دهد . گياه زعفران به آب دوچندان احتياج ندارد . دقت داشته باشيد , در مسافت دو آب پاشي خاك را كم آب نگهداريد . همينطور پس از پايان قدمت برگهايش , آب پاشي گياه را انقطاع فرمائيد .كوددهي : اين گياه كود دهي دوچندان را دوست ندارد . زعفران انرژي مورد نيازش را در ريشه‌هاي گوشتالودش ذخيره مي نمايد . به همين دليل است كه شما , تا‌زماني‌كه برگ‌ها خودشان زردرنگ نشده اند , نبايد برگ‌هاي گياه را از طوقه ببريد . در هر حال در‌صورتي‌كه زعفران‌تان را در خاك ضعيفي كاشته‌ ايد مي‌توانيد در پاييز كود دهي را با پاره اي كود منحصر پياز زعفران انجام دهيد.

 

نور : گياه زعفران آفتابدوست است و دوستدار نور كامل مي‏باشد.

 

دما: زعفران براي رشد، نياز به گرماي متوسط داشته، گرما به باز شدن شكوفه‏هاي زعفران كمك مي‏كند. به طور كلي هر چه نور و گرما بيشتر باشد سرعت رشد جوانه‏ها بيشتر خواهد بود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۲:۲۷ توسط:مرتضي موضوع:

روش هاي كاشتالف : نقشه گلشن :

فضاي سبز ميوه براي رسيدن به حداكثر پرورش , و توليد بيشترين و مرغوبترين مال , نياز به دريافت نوروفروغ كافي دارا‌هستند . اين دستور ايجاب مي‌كند كه هنگام كاشت , بين طبيعت همسايه مسافت بخصوصي , كه براي فضاي سبز متفاوت گوناگون است و به مقدار آن ها در حداكثر پرورش وابسته است , رعايت شود . درصورتي كه همان طور كه در بيشتر باغ‌هاي سنتي ايران ديده ميشود , طبيعت نزديكتر از مسافت حتمي كشت شوند هنگام باروري روي يكديگر سايه مي‌اندازند و ميزان محصولشان پايين مي‌آيد . علاوه بر رعايت مسافت , طبيعت بايد روي رديف‌هاي منظم شمالي جنوبي كشت گردند تا اولاً بتوانند از روشنايي آفتاب بيشتري استعمال ببرند و ثانياً امكان تردد كارگران و وسايل موتوري مهيا شود . نسبت فواصل طبيعت روي رديف‌ها به فواصل بين رديف‌ها , ‌ روش‌هاي كاشت متفاوتي را ايجاد ميكند كه از مهم‌ترين آنان مي‌توان مربعي , مستطيلي , مثلثي و داربستي را اسم موفقيت .


در روش مربعي , مسافت فضاي سبز روي رديف‌ها با مسافت بين رديف‌ها برابر است , بطوري كه هر چهار درخت روي رئوس يك مربع , قرار مي گيرند و بنابراين در گلشن , علاوه بر رديف‌هاي شمالي جنوبي , رديف‌هاي شرقي غربي نيز وجود خواهند داشت . در اين روش , در‌حالتي كه مسافت مطلوب در حين كاشت رعايت شده باشد , طبيعت در حداكثر پرورش نصيب اعظم تراز گلشن را مي‌پوشانند و بين آنان مسافت كمي براي عبور و مرور كارگران و ماشين‌آلات باقي مي ماند . در اين روش , در صبح و عصر , طبيعت همسايه روي نيز سايه مي‌‌اندازند و به همين دليل , اين روش اگرچه براي نقاط گرمسيري كه دارنده نوروروشنايي بيشتر مي‌باشند قابل پذيرش است , براي نقاط سردسير شمالي كه شدت فروغ و روشنايي كمتري دارا‌هستند مطلوب نيست .


در روش مستطيلي مسافت فضاي سبز روي رديف‌ها , از مسافت بين رديف‌ها بيشتر است و به اين دليل با فرض تخصيص مساحتي متساوي با روش مربعي به هر دو درخت ( مثلاً ۱۰× ۹/۴ متر , برابر ۷×۷ متر) درختان، در صبح و بعد از ظهر، سايه كمتري روي هم مي‌اندازند و هر درخت از نور بيشتري بهره‌مند مي‌گردد.

 
در اين روش، درختان در حداكثر رشد، فواصل بين رديف‌ها را پر مي‌كنند ولي در روي رديف‌ فاصله بيشتري براي درختان وجود خواهد داشت كه عبور و مرور وسايل را در جهت شمالي جنوبي تسهيل مي‌كند. اين روش بويژه براي مناطق سردسير مناسب است و توصيه مي شود.

 
در روش مثلثي كه لوزي و شش گوش هم خوانده مي‌شود هر سه درخت روي رئوس يك مثلث(به طور معمول متساوي‌الاضلاع و گاهي متساوي‌الساقين) كه جهت قاعده آن شرقي غربي است، و هر چهار درخت روي رئوس يك لوزي كشت مي شوند. اين روش از نظر سايه‌اندازي مانند روش مربعي است و تفاوتهاي آن با روش مربعي اين است كه اولاً در اين روش رديف‌هاي شمالي - جنوبي وجود ندارد و ثانياً با رعايت فواصل مساوي، در اين روش حدود ۱۶% بيش از روش مربعي، در واحد سطح، درخت كاشته مي شود.

 
در روش داربستي درختان، به روش‌هاي ويژه‌اي پيرايش مي‌شوند و توسط چند رديف سيم فلزي كه به پايه‌هاي متصل هستند، نگاهداري مي‌گردند. در اين روش، درختان فقط از يك سو روي رديف قرار دارند و به طور معمول درختان هر رديف، در حداكثر رشد، فواصل بين خود را پر مي‌سازند. چون گياهان، در اين روش‌ تنها «دو بعد» دارند. به بادهاي عمود بر جهت رديف حساسند و به اين دليل در مناطقي كه داراي بادهاي شديد و منظم هستند، راستاي رديف بايد حتماً همسوي باد باشد تا يك سوي رديف‌ در تمام طول صبح و پيش از ظهر، سوي ديگر در تمام طول بعد از ظهر و عصر از نور آفتاب بهره‌مند گردد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۵:۵۸ توسط:مرتضي موضوع:

جابه جايي و كاشت فضاي سبز


 

انتقال غالب نهال طبيعت به عمليات ايجاد و تصميمات اتخاذ شده گذشته از انجام هرگونه عمليات برگرداندن خاك در زمين , وابسته است . تعيين گونه‌هاي مطلوب و بستر باكيفيت براساس خصوصيات محل كاشت , محافظت بعد از كاشت , مقدار نهال منتقل‌شونده , خصوصيات عده ريشه نهال و عمليات بسترسازي مربوط است .
براي اين‌كه بتوانيم به‌طور پيروز نهال درخت را به زمين كاشت منتقل كنيم , حتمي است , سود دقت به‌اين جزئيات وقتي مشخص و معلوم ميشود كه نهال انتقال يافته بالغ مي گردد و اهميت آن براي شما ارتقا مي يابد . فضاي سبز در مواقع انتقال نهال به زمين كليدي مبتلا استرس ميشوند كه در وهله نخستين به‌علت تغيير و تحول در توانائي در جذب آب در اثر از در بين رفتن تني چند از ريشه‌هايشان مي باشد . استرس آبي‌رنگ استدلال اول پيدايش ايراد و آمدن كنش به گياه است .
از در ميان رفتن ريشه‌ها بر روند ايجاد و توزيع تركيبات هورموني كه پرورش ريشه را تهيه و تنظيم مينمايد , تأثيرگذار است . اين هورمون‌ها ذخيره كربوهيدرات را كم كرده و در سود بر ميزان انرژي قابل دسترس جهت ريشه‌زائي پرسرعت , تأثير مي گذارد كه براي بقا و حيات نهال انتقال‌يافته به زمين مهم حساس است . توانائي يك درخت در محافظت ايستادگي خويش بعد از انتقال , موفقيت يا اين كه عدم موفقيت كاشت را گزينش مي كند طبيعت مو جود در بازار سه روش تهيه و تنظيم مي گردند ; ريشه برهنه , توپي شده ( گلوله شده ) و پيچانده شده باطن پارچه ( B&B ) و گلدان از جمله گلدان در گلدان ( pot - in - pot ) و گلدان در زمين ( in - ground container )
● ريشه برهنه ( Bare - root )

سيستم ايجاد ريشه عريان , يكسري مزيت دارااست . طبيعت با ريشه عريان با هزينه كمتر از ديگر فضاي سبز ساخت ميگردند كه‌اين دستور به‌دليل حفر كردن سهل وآسان ترك كاشت و حفظ و حمل آسوده اين گياهان است ( از آنجا زمان كاشت , خاك يا اين كه ريشه همراه نيست ) سيستم ريشه را مي‌توان بررسي كرد و ريشه‌هاي نامرغوب يا ناقص را حذف نمود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۶:۳۴ توسط:مرتضي موضوع:

شرايط كاشت گندمتاريخ كاشت : درباره ي كشت گندم مورخ كاشت دقيقي را نمي‌توان ارائه بخشيد به طور كلي مورخ كاشت در هر حيطه در باب گندم پاييزه طوري تعيين شود كه گندم پيشين از فرا وصال سرماي فصل‌زمستان و عصر كولاك از پرورش قابل قبولي برخوردار شده باشد و ذخيره غذايي در گياه كفاف گذراندن عصر فصل‌زمستان را داشته باشد .
اين مورخ ممكن است از اوايل مهر تا ميانه آبان در بخشها متعدد متغير باشد .
عمق كاشت : عمق كاشت مطلوب براي اشكال خاك ها گوناگون است به طور كلي عمق مطلوب كاشت را دو تا سه برابر ارتفاع قطر بذر در حيث مي‌گيرند كه درباره‌ي گندم تقريباً 3 تا 7 سانتيمتر مطلوب است . ولي در خاك هاي سبك و شني زيرا مرحله خاك زود كم آب مي شود خوبتر است در عمق بيشتري كاشته شود البته مي بايست در لحاظ داشت عمق مضاعف كاشت منجر ناهماهنگي در جوانه زني و بوجود وارد شدن بوته هاي ضعيف مي‌گردد .
دماي مطلوب : دماي مطلوب براي جوانه زني بذر گندم 20 تا 25 جايگاه سانتيگراد است . اما اين بدان شكل نيست كه در دما هاي فراتر و زير خيس بذر توان جوانه زني ندارد بلكه در‌اين دما بالاترين سرعت جوانه زني موجود است . كما اين‌كه در دماهاي پاره اي فراتر و زير خيس نيز بذر حاذق به جوانه زني خواهد بود .

بستر بدر مطلوب : با به كار گيري از عمليات خاك ورزي حفاظتي ( گاو آهن چيزل ) بستر بذر را مهيا كرده و با به كارگيري از سطر كار يا اين كه خطي كار غلات ( عميق كار ) كشت را انجام بخشيد . در خصوص كودپاشي مي بايست اظهار كرد در شرايطي‌كه دستگاه سطر كار دارنده دو مخزن بذر و كود باشد فعاليت كود دهي را هم‌زمان با كشت بذر انجام ميدهيم در غير اين صورت به صورت دستپاش كار كوددهي را انجام مي‌دهيم .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۳:۰۶ توسط:مرتضي موضوع:

كاربرد سنگريزه هاي سپيد و سبك درون خاك گلدان چيست؟پرليت آيتم زياد خير و خوبي براي ريشه زني قلمه است و ريشه اي كه در پرليت رويش و رشد يافته خيلي قادر خيس از سيستم ريشه قلمه در آب خالي است .

زماني كه خاك گلدان مهيا مي خريد و ردوبدل گلدان انجام ميدهيد و يا اين كه گياهي در باطن گلدان مي كاريد , متوجه مي شويد سنگهاي سپيد رنگ سبك و كوچكي در خاك گلدانتان موجود هست . ممكن است فكر كنيد اين دانه هاي سپيد , سنگ نيستند زيرا مضاعف سبكند . نام اين سنگريزه هاي سپيد جانور در خاك گلدان , پرليت ( perlite ) است .

خاك پرليتي چيست؟

خاك گلداني كه دربردارنده ذرات ريز و گِرد سنگ پرليت و تركيبات ديگر است , به صورت خاك تيره با نقاط سپيد رنگ به چشم ميخورد . پرليت قسمتي از موا آلي نيست و صرفا براي امداد به رخنه هوا در خاك به كار گيري ميشود . ورميكوليت هم يكي ديگر از افزودني هاي خاك است كه براي هوا دهي به خاك از آن استعمال ميشود البته كمتر از پرليت به هم پيوسته است . دقت داشته باشيد مدام نمي توان آنها‌را به جاي نيز بهره برد ولي در بستري كه براي ريشه زني مهيا نموده ايد , هر دو مناسبند .

پرليت چيست؟

پرليت يك شيشه آتشفشاني است كه تا 871 رتبه سانتيگراد حرارت چشم است كه در سود اين حرارت همانند ذرت بود داده تركيده و 13 برابر مقدار اول اش منبسط شده‌است . اين انبساط ناگهاني باعث به سبك وزني شايان توجه آن شده‌است . در واقع كالا آخري صرفا 2 . 2 تا 3 . 5 كيلوگرم در هر 28 ليتر وزن داراست . پرليت تخلخل بالايي دارااست كه درين منافذ هوا جريان دارااست . در شرايطي‌كه پرليت را در تحت ميكروسكپ ملاحظه كنيد , مي‌بينيد با سلولهاي كوچك متعددي پوشيده شده كه رطوبت را در مرحله فرنگي پرليت جذب مي‌كنند خير درون آن . به همين دليل پرليت در تسهيل رطوبت رساني به ريشه گياه مفيد است.

اگرچه پرليت و ورميكوليت به حفظ آب كمك ميكنند، اما پرليت متخلخل تر است و امكان زهكشي آب در آن خيلي آسانتر از ورميكوليت ميشود. به اين صورت پرليت افزودني خيلي مناسب تري براي خاك گياهاني است كه نياز به رطوبت زياد خاك ندارند مانند خاك كاكتوس يا براي گياهاني كه در خاك با زهكشي مناسب رشد ميكنند. هنگامي كه ميخواهيد از خاك گلداني مرسوم كه حاوي پرليت است استفاده كنيد، بايد بدانيد ممكن است لازم باشد (نسبت به خاك حاوي ورميكوليت) بر دفعات آب دهي بيشتر نظارت كنيد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۳:۴۷ توسط:مرتضي موضوع:

معرفي گياه آلبوكااين گل قشنگ كه در كشور ايران به گل فنري يا اين كه پيچي هم پر اسم و رسم است از گياهان گلدار از خانواده مارچوبگان , پايين خانواده Scilloideae است . اسم علمي آن Albuca است . يكي‌از معروف‌ترين واريته هاي آن Albuca spiralis است .

به صورت اكثر در جنوب و شرق آفريقا منتشر شده , با بعضا از گونه‌ها در شمال آفريقا و شبه جزيره ايالات متحده عربي يافت مي گردد . گياهان از متاع شناخته شده ميباشند معمولاً تحت عنوان نيلوفرهاي لجن .
اين گياهان چندين ساله در حالا رويش از پياز مي باشند ساقه در برگ با خطي به تيغه بند به صورت غلاف .
آنان مي توانند به بيش تر از يك متر برسند و مسطح يا اين كه keeled مي باشند . آن‌ها به طور كلي گوشتي با آب لعاب دار كه الهام گرفته از اسم مشترك “ نيلوفرهاي لجن ” است مي باشند .

گل بعضي از گونه‌هاي معطر ميباشند , علي الخصوص در شب . گل ممكن است روي ساقه‌هاي محكم , و يا اين كه بلند و نازك , رويش نمايد . شش tepals سپيد به رنگ زرد مي‌باشند و هريك يك نوار سبز يا اين كه قهوه‌اي در راءس دارا هستند . و نصيب بيروني سه tepals كه در حالا توسعه و مفتوح كردن ميباشند . در حالي كه سه connivent داخلي مي‌باشند , انحنا در سوي درون دارا‌هستند . شش درفش , كه بال و پر دارا‌هستند در پايگاه‌هاي كه پوشش در نزديكي تخمدان در راءس گل موجود هست . بعضي از گونه‌هاي شش درفش بارور , و در بعضي ديگر درفش بيروني staminodes كه گرده را ساخت نميكند مي باشند . ميوه به صورت كپسول سه لوبي گرد يا اين كه بيضي صورت دربردارنده دانه سياه و سپيد درخشان است .

بايستي اعتنا داشته باشيد اين گياهان بيروني مي باشند و در سرماي فصل زمستان نيز در خارج از خانه استمرار مياورند البته به شرطي كه از بعداز بده بستان خاك و استراحت دو هفته‌اي به پياز در آخرها فصل‌زمستان در خارج قرار بگيرند و به حالت محيطي عادت نمايند .
خاك مي بايست كم آب شود و آن‌گاهبياري كنيد
نور كم باعث كشيدگي و نازك شدن برگها مي‌شود و نور زياد باعث ضخيم شدن و محكم‌تر شدنان.
بهترين حالت براي نگهداري در بيرون از آپارتمان در تراس يا حياط مي‌باشد كه البته بهتره از سرماي شديد زمستان در امان نگه داشته شود

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۳:۳۲ توسط:مرتضي موضوع: